Důležité sdělení

Volební valná hromada TJ Sokol Bzenec 3. 3. 2022 v 18 hod.  v klubovně Sokolovny

 

T.J. SOKOL BZENEC

Tělocvičná jednota Sokol Bzenec byla založena 11. dubna 1882 .V současné době patří mezi největší jednoty sdružení v sokolské župě SLOVÁCKÉ v rámci české obce sokolské. Sokol, jako jediná organizace v české republice sdružuje rekreační i výkonnostní sporty, Sokolskou všestrannost i umělecké a kulturní soubory.Program Sokola je otevřený a přístupný všem. Je zajímavou alternativu trávení volného času. Je to i o přátelství stejně zaměřených lidí –nejen v republice,ale i ve světě, protože sokolské jednoty najdeme po celém světě.

 

HISTORIE

Sokol - jedna z nejstarších sportovních organizací na světě oslaví 16. února 2012 už 150 let od svého založení. Právě v tento den se sešli čeští vlastenci v čele s dr. Miroslavem Tyršem a založili první českou tělocvičnou organizaci na našem území - původně Tělocvičnou jednotu Pražskou. Název Sokol byl oficiálně uznán až v r. 1865, přestože už v prvních stanovách byl "sokol v letu" používán jako spolkový znak a jednotě se tak od počátku obecně říkalo.

Ukázalo se, že nápad využít přirozené lidské touhy po pohybu a založit organizaci tělocvičnou, byl přímo geniální. Sokol hrál význačnou roli za Rakousko-Uherska, byl rozhodujícím prvkem při vytváření československých legií v období první světové války. V době první republiky se stal nejpočetnější tělovýchovnou a sportovní organizací na našem území, která sdružovala občany různého politického a náboženského přesvědčení i vzdělání a sociálního postavení.

V boji za národní samostatnost, svobodu a demokracii ve druhé světové válce i po ní představoval v československé společnosti vysokou morální autoritu. Sokolové neváhali přinést v tomto boji i oběti nejvyšší. Během let 1939 - 1945 bylo zatčeno na 12 000 členů Sokola a více než 3 400 popraveno či umučeno. Další tisíce jich položilo své životy na frontách druhé světové války a v květnovém povstání roku 1945 padlo 664 sokolů. Celkové ztráty však byly daleko vyšší.

Nejvíce lidí Sokol sdružoval v roce 1948, kdy měl 1 004 987 členů v celkem 3 367 jednotách. Na všech tehdejších sletových vystoupeních po celé republice cvičilo 585 000 sokolů a přihlíželo jim kolem 2 milionů diváků.

Činnost Sokola byla v historii třikrát přerušena (v roce 1915 zakázán rakouskými úřady, podruhé 8. října 1941 rozpuštěn za nacistické okupace a po únorovém puči a XI. všesokolském sletu vyloučeno komunisty za Sokola přes 11 000 členů a tělovýchova byla násilně sjednocena).

Už v lednu 1990 se sešlo v Praze na 3 000 sokolů včetně zahraničních delegací, rychle se začaly obnovovat jednoty a sokolské župy. V roce 1994 už měl Sokol 165 150 členů v 920 jednotách. I v roce 2012 zůstává Česká obec sokolská významnou společenskou organizací v naší republice. Téměř 51 procent členů je ve věku do 26 let. Velmi aktivní jsou i sokolské jednoty v zahraničí.

"V letošním roce chceme prezentovat to nejlepší, co našich více než 180 000 členů sdružených v 1 145 sokolských jednotách, představuje. Široká veřejnost bude mít možnost zhlédnout řadu sportovních a kulturních akcí v krajích, městech i malých obcích. Vrcholem oslav pak bude sletový týden v Praze od 1. do 7. července. Hlavní sletové dny XV. všesokolského sletu se budou konat na nejmodernějším stadionu v republice, v Synot Tip Aréně v Praze-Vršovicích," uvedla starostka České obce sokolské Ing. Hana Moučková.

Krásnou choreografií hromadných sletových skladeb nepředvedou jen sokolové, ale i členové dalších českých sportovních organizací a velký zájem je i ze strany zahraničních sokolských jednot. V Praze se počítá s cca 15 000 cvičenci. V doprovodném programu se bude Sokol prezentovat také soutěžemi svých sportovců, představením sokolských uměleckých souborů a pódiovými skladbami na mnoha místech Prahy.

Záštitu nad oslavami 150. výročí založení Sokola převzal prezident republiky Václav Klaus. Česká národní banka vydá při této příležitosti 15. února 2012 pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 200 Kč, Česká pošta s.p. pak vydává ve stejný den příležitostnou známku v hodnotě 14 Kč.

Helena Rezková

 

 

 

Oddíly v rámci odboru všestrannosti

24. 9. 2018

V novém cvičebním roce 2018 -2019, který začne 24.09.2018, otevírá jednota následující oddíly v rámci odboru všestrannosti.

více zde


Učit se pro život - Šablony pro NNO

(vzor - stáhnout doc)


GALERIE