Valná hromada 2023

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni zletilí plně svéprávní členové i nezletilí členové jednoty, kteří nejsou plně svéprávní, a hosté. Právo hlasovat a rozhodovat na VH mají jen zletilí plně svéprávní členové. 

Program valné hromady naleznete na přiložené pozvánce:

Zpět