Při akci Sokol spolu v pohybu jsme předali i sletovou štafetu

Rok 2024 patří všesokolskému sletu, v pořadí již sedmnáctému. A jelikož sokolové se již na slet pilně připravují, bylo potřeba sletový rok náležitě zahájit. Tradice sletových štafet začala již v době prvorepublikových sletů (krásný příspěvek z pera sokolských vzdělavatelů včetně fotek naleznete zde), a tak nemohla chybět ani při tomto ročníku sletu. Byla zvolena štafeta dostředná, to znamená, že štafety se předávaly po celém Česku, a skončily v Praze. 

Ve Bzenci jsme si štafetu předávali při běhu na Starý hrad. A co je na štafetě zajímavého, kromě toho, že spojuje sokoly společným pohybem? Sletové poselství! To naše vytvořil bratr vzdělavatel Petr Janovský, a rádi jej necháme přečíst i Vám. Poté jsme štafetu předali na župě Slovácké, odkud putovala k předání se všemi ostatními štafetami z Jihomoravského kraje. Při předání štafety v Praze byli přítomni i bzenečtí sokolové - Jana a Ondřej.   

Bratr ná?elník a sestra místostarostka p?i p?edání sletové štafety v Praze
Zpět