Župní zálesácký závod

Dne 22. 4. 2023 jsme ve Bzenci uspořádali přebor župy Slovácké, a to v zálesáckém závodu zdatnosti. Na start se postavilo 18 dvoučlenných či tříletých hlídek ze Bzence a z Podivína. Počasí nám přálo, a tak se ve Bzenci sešli nejen závodníci a traťoví komisaři, ale i mnozí rodiče. 

Pro ty, kteří neví, co ZZZ je, jedná se o soutěž družstev zahrnující běh v přírodním prostředí a dále odborně-technickou zdatnost v přírodě, poznávací činnosti a teoretické vědomosti. Děti si tedy vyzkoušely lanové překážky, plazení, šplh, lukostřelbu i rozdělávání ohně. Dále byli malí sokolíci otestováni ve znalosti historie Sokola, zdravovědě a ve znalostech souvisejících s přírodou a turistikou - poznávali květiny, dřeviny, zvířata, či souhvězdí. Nechybělo ani uzlování, topografie a naše oblíbená morseovka. Parádní dopoledne jsme zakončili opečením špekáčků. Pak už jsme jen rozdali medaile a se sokolským NAZDAR se rozloučili. 

Nahoře jste si mohli prohlédnout fotky ze samotného závodu, děkujeme však také všem cvičitelům i dalším pomocníkům, kteří si našli čas na pomoc s organizací závodu. Některá stanoviště jsou samoobslužná, mnohá stanoviště se ale neobejdou bez traťového komisaře. 

Zpět