VÝBOR JEDNOTY

 

Starosta: Mgr. Ženata Josef

Místostarosta: Ing. Vráblík Josef

Náčelnice: Paed.Dr. Rákošová Pavla

Náčelník: Kumpán Břetislav

Vzdělavatelka:  Mgr. Kuchařová Jana

Jednatelka: Jurasová Lucie

Hospodář: Dobrovský Igor

Odbor sportu:  Mgr. Fuchs Ivo

Evidence:  Mgr. Goliášová Jaroslava

 

Členové výboru:

Ing. Bártek Josef

Peringer Martin

Mgr. Varjan Petr

Vašík Miroslav

 

Kontrolní komise:

Čmelíková Jana

Juras Milan ml.

Weiss Karel